• غزل
  • مهدی فرجی ابری خبر کن قاصد باران پرستو جان

مهدی فرجی ابری خبر کن قاصد باران پرستو جان

مهدی فرجی ابری خبر کن

غزل بسیار زیبای مهدی فرجی

 

 

ابری خبر کن قاصد باران، پرستو جان!

عطری بیفشان بر حیاط خانه شب بو جان!
من میهمان دارم مبادا خاک برخیزد

حالا که وقت آبرو داری ست جارو جان!
اینقدر بی تابی نکن پیراهن نازم!

هی روی پیشانی نیا با شیطنت، مو جان!
وقتی تو می آیی در و دیوار می رقصند

انگار چیزی خورده باشد خانه بانو جان
عاشق شدن را داشتم از یاد می بردم

این شیر را بیدار کردی بچه آهو جان

در چشم هایت شیشه ی عمر مرا داری

وقتی که می بندیش دیگر مُرده ام… کو جان؟
کو جان که برخیزم؟ تو این سهراب را کُشتی

گیرم که روزی بازگردی نوش دارو جان!

غزل بسیار زیبای مهدی فرجی

سایر اشعار مهدی فرجی رو می توانید از لینک زیر ببینید و بخوایند.

مهدی فرجی

 

 

دانلود دکلمه ابری خبر کن مهدی فرجی

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی