• غزل
  • چشم تو شهر فرنگی ست که دیدن دارد

چشم تو شهر فرنگی ست که دیدن دارد

چشم تو شهر فرنگی ست که دیدن دارد

چشم تو شهر فرنگی ست که دیدن دارد حسین دهلوی

چشم تو شهر فرنگی ست که دیدن دارد

دیدمت خوب ، دلم حس پریدن دارد

حرف ها می زند از دور نگاهت با من

برق چشمان تو الحق که شنیدن دارد !

قاف امیدی و پاهای من دیوانه

در رسیدن به شما عزم دویدن دارد

گریه کم می کنم اما چشم هایم پی تو

مثل هر ابر دگر عشق چکیدن دارد

ما همه منتظریم و تو نخواهی آمد ….

خودمانیم که ناز تو خریدن دارد !

زیر بال و پر زلفت دل ما را برگیر

که بدون تو فقط فکر رمیدن دارد

چند سالی ست که من مرده ام اما قلبم

با مسیحایی تو شوق تپیدن دارد

***

رخ مرجع تقلید بهار است و در آن

میوه ی تازه ی لبخند تو چیدن دارد !

 

چشم تو شهر فرنگی ست که دیدن دارد

سایر اشعار زیبای عاشقانه را از کافه شعر  بخوانید.

کافه شعر

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی