سجاد شیرازیانغزل

سجاد شیرازیان شعر با لبانت صلح کردم جنگ در سر داشتی

سجاد شیرازیان شعر

سجاد شیرازیان شعر با لبانت صلح کردم جنگ در سر داشتی

با لبانت صلح کردم،جنگ در سر داشتی
ارتشی از زلف و با چشمت دو لشگر داشتی

نوشته های مشابه

آفریدی، مومنم کردی، پیامت عشق بود
جلوه هایی از خداوند و پیمبر داشتی

رد شدی بازار عطاران شهرت سکه شد
عطری از ترکیب مشک و یاس و عنبر داشتی

روسری سر کرده ای این بدترین تحریم شد
نقش فوق العاده در بحران کشور داشتی

جمع نقاشان به لبخندی رضایت میدهند
با مونالیزا تو لبخندی برابر داشتی

هر زنی را در خیابان مثلتان پنداشتم
در جنونم یا تو بی اندازه خواهر داشتی؟

شعر من را هیچ میبینی!ولی حق با تو است
بس که در اوصاف حالت شعر محشر داشتی

سجاد شیرازیان
سایر اشعار سجاد شیرازیان را از کافه شعر بخوانید.

سجاد شیرازیان شعر

با لبانت صلح کردم جنگ در سر داشتی

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا