علی صفریغزل

حضرت فاصله بی حوصله ام سخت نگیر علی صفری

حضرت فاصله بی حوصله ام سخت نگیر علی صفری

حضرت فاصله بی حوصله ام سخت نگیر

چند سالی ست سراسر گله ام سخت نگیر

نوشته های مشابه

غرق پاییز ترین فصل غم و اندوهم

داغدار سفر چلچله ام سخت نگیر

شانه شانه پرم از هق هق تنهایی و اشک

سالها در گسل زلزله ام سخت نگیر

حضرت فاصله راحت بنویسم

ول کن !

من خودم سخت ترین مرحله ام سخت نگیر

شهر سهراب فقط درد مرا می فهمد

لعنتی ! قایق بی اسکله ام سخت نگیر

با تو و عشق و غم ثانیه ها درگیرم

حضرت فاصله بی حوصله ام سخت نگیر

علی صفری

حضرت فاصله بی حوصله ام سخت نگیر علی صفری

سایر اشعار علی صفری را از لینک زیر بخوانید.

علی صفری

نوشته های مشابه

دکمه بازگشت به بالا