• غزل
  • فضای خانه که از خنده‌های ما گرم است نجمه زارع

فضای خانه که از خنده‌های ما گرم است نجمه زارع

فضای خانه که از خنده‌های ما گرم است نجمه زارع

فضای خانه که از خنده‌های ما گرم است

چه عاشقانه نفس می‌کشم!، هوا گرم است

دوباره «دیده‌امت»، زُل بزن به چشمانی

که از حرارتِ «من دیده‌ام ترا» گرم است

بگو دومرتبه این را که: «دوستت دارم»

دلم هنوز به این جمله‌ی شما گرم است

بیا گناه کنیم عشق را… نترس خدا

هزار مشغله دارد، سرِ خدا گرم است

من و تو اهل بهشتیم اگرچه می‌گویند

جهنم از هیجانات ما دو تا گرم است

فضای خانه که از خنده‌های ما گرم است نجمه زارع

نجمه زارع

سایر اشعار نجمه زارع را از لینک زیر بخوانید.

نجمه زارع

فضای خانه که از خنده‌های ما گرم است نجمه زارع

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی