سپیدشاملو

آه اگر آزادی سرودی می خواند شاملو

آه اگر آزادی سرودی می خواند شاملو

شعر عاشقانه شاملو
شعر کوتاه عاشقانه از احمد شاملو

آه اگر آزادی سرودی می خواند
کوچک
همچون گلوگاه پرنده ای
هیچ کجا دیواری فرو ریخته برجای نمی ماند
سالیان بسیاری نمی بایست
دریافتی را
که هر …

نوشته های مشابه

شعر عاشقانه ی شاملو

آه اگر آزادی سرودی می خواند شاملو

سایر اشعار عاشقانه شاملو را می توانید از لینک زیر ببینید.

شعر های شاملو

 

 

دکمه بازگشت به بالا