• کاظم بهمنی
  • درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند کاظم بهمنی

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند کاظم بهمنی

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند کاظم بهمنی

درد یک پنجره را پنجره ها می فهمند
معنی کور شدن را گره ها می فهمند

سخت بالا بروی ، ساده بیایی پایین
قصه تلخ مرا سُرسُره ها می فهمند

یک نگاهت به من آموخت که در حرف زدن
چشم ها بیشتر از حنجره ها می فهمند

آنچه از رفتنت آمد به سرم را فردا
مردم از خواندن این تذکره ها می فهمند

نه نفهمید کسی منزلت شمس مرا
قرن ها بعد در آن کنگره ها می فهمند

کاظم بهمنی

 

 

سایر اشعار کاظم بهمنی را از لینک زیر بخوانید.

کاظم بهمنی

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on telegram
Share on email
Share on whatsapp

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی