شراب سینه ی تنگ غروب یعنی تو سید مهدی نژاد هاشمی

شراب سینه ی تنگ غروب یعنی تو

شراب سینه ی تنگ غروب یعنی تو سید مهدی نژاد هاشمی

شراب سینه ی تنگ غروب یعنی تو
و هر چه هست در این چارچوب یعنی تو
بهانه داده به دستم دوگونه ی سیبت !
دعای حاجت اغفر ذنوب یعنی تو
برقص تا که برقصد به عشق تو امواج
نشاط مردم اهل جنوب یعنی تو
قسم به صبح و به مشق قلم که خواهد گفت
به نام عشق که هر چیز خوب یعنی تو
دمیده از نفست یا محول الاحوال
یقین شده است بهار قلوب یعنی تو ,
زبان قاصر هر سنگ و چوب یعنی من
دلیل بودن یک حس خوب یعنی تو
سایر شعر های سید مهدی نژاد هاشمی رو از لینک زیر بخونید.

سید مهدی نژاد هاشمی

شاید اینا رو هم دوست داشته باشی