یک نفس تازه
دارد نگاهم می کند دارم نگاهش را
سایر شاعران

دارد نگاهم می کند دارم نگاهش را

دارد نگاهم می کند دارم نگاهش را از زندگی تا مرگ می خواهم صدایش را دارد صدایم می کند دارم صدایت را : بیرون بکش

کتاب حوت مهدی فرجی
کتاب

کتاب حوت مهدی فرجی

این کتاب به زودی منتشر می شود. بخشی از یکی از اشعار کتاب حوت را در زیر می خوانید. تو، يا كسِ دگرى، آنكه در

شاعران جان
غزلستون
صدای سخن عشق