شیدا و صوفی قسمت شصتم چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت شصتم چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت شصتم چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_شصتم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی @yasrebi_chista شیدا و صوفی قسمت شصتم چیستا یثربی از کافه شعر پسر من، به جای دختر تو! یعنی چی؟ مگه میشه؟ مگه […]

شیدا و صوفی قسمت ۵۹ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 59 چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت ۵۹ چیستا یثربی از کافه شعر شیدا و صوفی قسمت ۵۹ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_پنجاه_و_نهم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی @chista_yasrebi گفتم: و اون یکی؟ گفت: اهل معامله هستی؟ گفتم: نه، از […]

شیدا و صوفی قسمت ۵۸ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 58 چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت ۵۸ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_پنجاه_و_هشتم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۵۸ چیستا یثربی از کافه شعر علی، آرش را جلوی در خانه شان پیاده کرد. به من گفت: […]

شیدا و صوفی قسمت ۵۷ از کافه شعر چیستا یثربی
شیدا و صوفی قسمت 57 از کافه شعر چیستا یثربی

شیدا و صوفی قسمت ۵۷ از کافه شعر چیستا یثربی #شیداوصوفی #قسمت_پنجاه_و_هفتم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۵۷ از کافه شعر چیستا یثربی پرویز پسر مش حسنه؟ همون نوکر خانه زاد الهه؟ همون که الهه، […]

من پر از ابرم و تو شاعر بارانی ها مهسا مجیدی پور از کافه شعر
من پر از ابرم و تو شاعر بارانی ها مهسا مجیدی پور از کافه شعر

من پر از ابرم و تو شاعر بارانی ها مهسا مجیدی پور از کافه شعر من پر از ابرم و تو شاعر بارانی ها عاشق ِ لحن ِ توام حینِ غزلخوانی ها هنرت، شاعری ات، طبعِ بلندت شده است شغل […]

من سالمم اما کمی حالم عجیب است سجاد صادقی از کافه شعر
من سالمم اما کمی حالم عجیب است

من سالمم اما کمی حالم عجیب است سجاد صادقی از کافه شعر من سالمم اما کمی حالم عجیب است سجاد صادقی از کافه شعر من سالمم اما کمی حالم عجیب است حال دلــــم اين روزها خيـــلي غريـــب است چون ميــــــگريزد […]

بچه ها عشق قشنگ است ولی از سجاد صادقی در کافه شعر
بچه ها عشق قشنگ است

بچه ها عشق قشنگ است ولی از سجاد صادقی در کافه شعر بچه ها عشق قشنگ است ولی از سجاد صادقی بچه ها عشق قشنگ است ولی سهم عاشق دل تنــگ است ولـي بين معشـــوقه و عاشــــق گه گـاه زندگي […]

شیدا و صوفی قسمت پنجاه و ششم از کافه شعر نویسنده چیستا
شیدا و صوفی قسمت پنجاه و ششم

شیدا و صوفی قسمت پنجاه و ششم از کافه شعر نویسنده چیستا #شیداوصوفی #قسمت_پنجاه_و_ششم #چیستا_یثربی شیدا و صوفی قسمت پنجاه و ششم از کافه شعر نویسنده چیستا برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت پنجاه و ششم از […]

شیدا و صوفی قسمت پنجاه و پنجم چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت پنجاه و پنجم

شیدا و صوفی قسمت پنجاه و پنجم چیستا یثربی از کافه شعر شیدا و صوفی قسمت پنجاه و پنجم چیستا یثربی از کافه شعر>/h2> #شیداوصوفی #قسمت_پنجاه_و_پنجم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی علی! چطور این همه سال با این همه […]

شیدا و صوفی قسمت ۵۴ از کافه شعر نویسنده چیستا یثربی
شیدا و صوفی قسمت 54 از کافه شعر نویسنده چیستا یثربی

شیدا و صوفی قسمت ۵۴ از کافه شعر نویسنده چیستا یثربی #شیداوصوفی #قسمت_پنجاه_و_چهارم #چیستا_یثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۵۴ از کافه شعر نویسنده چیستا یثربی آرش گفت: من تا مطمئن نشم حال صوفی خوبه، حرف […]

شیدا و صوفی قسمت ۵۳ از کافه شعر نویسنده چیستا یثربی
شیدا و صوفی قسمت 53 از کافه شعر نویسنده چیستا یثربی

شیدا و صوفی قسمت ۵۳ از کافه شعر نویسنده چیستا یثربی #شیداوصوفی #قسمت_پنجاه_و_سوم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۵۳ از کافه شعر نویسنده چیستا یثربی صوفی گمشده؟ ما چند ساعت پیش دیدیمش! گفت: با یکی […]

شیدا و صوفی قسمت ۵۲ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 52 چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت ۵۲ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_پنجاه_و_دوم. شیدا و صوفی قسمت ۵۲ چیستا یثربی از کافه شعر چیستایثربی..برگرفته از اینستاگرام #چیستایثربی شیدا و صوفی قسمت ۵۲ چیستا یثربی از کافه شعر شیدا و صوفی قسمت […]

شیدا و صوفی قسمت ۵۱ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 51

شیدا و صوفی قسمت ۵۱ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی#قسمت_پنجاه_و_یک شیدا و صوفی قسمت ۵۱ چیستا یثربی از کافه شعر #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستایثربی شیدا و صوفی قسمت ۵۱ چیستا یثربی از کافه شعر منصور گفت؛ بذار من […]

شیدا و صوفی قسمت پنجاهم از کافه شعر نویسنده چیستا یثربی
شیدا و صوفی قسمت پنجاهم از کافه شعر نویسنده چیستا یثربی

شیدا و صوفی قسمت پنجاهم از کافه شعر نویسنده چیستا یثربی #شیداوصوفی #قسمت_پنجاهم #چیستا_یثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت پنجاهم از کافه شعر نویسنده چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت پنجاهم از کافه شعر نویسنده چیستا […]

شیدا و صوفی قسمت چهل و نهم چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت چهل و نهم چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت چهل و نهم چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_چهل_و_نهم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت چهل و نهم چیستا یثربی از کافه شعر وقت زیادی نداشتیم؛ اردشیر، روز بعد بر میگشت […]

شیدا و صوفی قسمت ۴۸ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 48 چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت ۴۸ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_چهل_و_هشتم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۴۸ چیستا یثربی از کافه شعر گفتم: اینا رو از کجا فهمیدی؟ گفت: نپرس؛ فقط معامله کن! شناسنامه […]

شیدا و صوفی قسمت ۴۷ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 47 چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت ۴۷ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_چهل_و_هفتم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۴۷ چیستا یثربی از کافه شعر بمانی مثل کودکی در آغوش من گریه میکرد؛ انگار، مادرش بودم؛ منصور […]

شیدا و صوفی قسمت ۴۶ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 46

شیدا و صوفی قسمت ۴۶ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_چهل_و_ششم #چیستا_یثربی شیدا و صوفی قسمت ۴۶ چیستا یثربی از کافه شعر برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۴۶ چیستا یثربی از کافه شعر پدر و […]