‎پاییز بهاریست که عاشق شده باشد جواد کنگرانی
‎پاییز بهاریست که عاشق شده باشد جواد کنگرانی

‎پاییز بهاریست که عاشق شده باشد* ‎خوابیست که لبریز حقایق شده باشد ‎تنها شد و دُردانه‌ترین خلق جهان شد ‎تا همدم و هم‌صحبت خالق شده باشد ‎این برگ، شناور شده در باد که شاید ‎چون عقربه‌ها غرق دقایق شده باشد […]