شیدا و صوفی قسمت آخر قسمت ۷۷ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت آخر قسمت 77 چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت آخر قسمت ۷۷ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_هفتاد_و_هفتم #چیستا_یثربی #قسمت_آخر_نسخه_اینستاگرامی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی @yasrebi_chista شیدا و صوفی قسمت آخر قسمت ۷۷ چیستا یثربی از کافه شعر خانواده ی هیستریک بیمار، تشنه ی […]

شیدا و صوفی قسمت ۷۶ داستان شیدا و صوفی چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 76

شیدا و صوفی قسمت ۷۶ داستان شیدا و صوفی چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_هفتاد_و_ششم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی @yasrebi_chista شیدا و صوفی قسمت ۷۶ داستان شیدا و صوفی چیستا یثربی از کافه شعر تا سه شمردم، […]

شیدا و صوفی قسمت ۷۵ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 75 چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت ۷۵ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_هفتاد_و_پنجم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی @yasrebi_chista شیدا و صوفی قسمت ۷۵ چیستا یثربی از کافه شعر و من فقط میدویدم تا به خانه و مادرم برسم و […]

شیدا و صوفی قسمت ۷۴ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 74 چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت ۷۴ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_هفتاد_و_چهارم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی @yasrebi_chista شیدا و صوفی قسمت ۷۴ چیستا یثربی از کافه شعر بوی نم بود؛ با بوی توتون… از پله ها بالا رفتیم؛ […]

شیدا و صوفی قسمت ۷۲ از کافه شعر چیستا یثربی
شیدا و صوفی قسمت 72 از کافه شعر چیستا یثربی

شیدا و صوفی قسمت ۷۲ از کافه شعر چیستا یثربی #شیداوصوفی #قسمت_هفتاد_و_دوم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۷۲ از کافه شعر چیستا یثربی به چشمان پر شور صوفی نگاه کردم؛ مرا یاد کسی می انداخت؛ […]

شیدا و صوفی قسمت ۷۱ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 71 چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت ۷۱ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداو صوفی/هفتادو یکم/#چیستا_یثربی برگرفته از اینستاگرام رسمی #چیستا_یثربی شیدا و صوفی قسمت ۷۱ چیستا یثربی از کافه شعر فکر نمیکردم هنوز همان طور مانده باشد.اتاقهای سپید بیمارستان را میگویم… به […]

شیدا و صوفی قسمت ۷۰ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 70 چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت ۷۰ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_هفتادم #چیستا_یثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۷۰ چیستا یثربی از کافه شعر صوفی آمد روبرویم نشست؛ گفت: گیج نشو!! ما سه خانواده بودیم؛ پروا، […]

شیدا و صوفی قسمت ۶۹ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 69 چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت ۶۹ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_شصت_و_نهم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۶۹ چیستا یثربی از کافه شعر اردشیر بود که از پشت درختان بیرون دوید و داد زد: این […]

شیدا و صوفی قسمت ۶۸ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 68

شیدا و صوفی قسمت ۶۸ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_شصت_و_هشتم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۶۸ چیستا یثربی از کافه شعر چرا آرش اینارو به تو گفته ؟ تو که از خاندان ما […]

شیدا و صوفی قسمت ۶۷ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 67

شیدا و صوفی قسمت ۶۷ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_شصت_و_هفتم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۶۷ چیستا یثربی از کافه شعر یعنی روژان، خواهر منصور پرواست؟ تک فرزند خاندان پروا و تک وارث! […]

شیدا و صوفی قسمت ۶۵ و ۶۶ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 65

شیدا و صوفی قسمت ۶۵ و ۶۶ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_شصت_و_پنجم و #شصتوششم #چیستا_یثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۶۵ و ۶۶ چیستا یثربی از کافه شعر من و صوفی، فقط میخواستیم پنهان […]

شیدا و صوفی قسمت ۶۴ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 64 چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت ۶۴ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_شصت_و_چهارم #چیستا_یثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۶۴ چیستا یثربی از کافه شعر نمیتوانستم بخوابم.سیلی علی و حالت نگاهش؛ طبیعی نبود.حس کردم کسی در آن […]

شیدا و صوفی قسمت ۶۳ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 63 چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت ۶۳ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_شصت_و_سوم #چیستا_یثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۶۳ چیستا یثربی از کافه شعر الهه هیچوقت منصورو دوست نداشت؛ وقتی بابام با مادرم بمانی عروسی کرد؛ […]

شیدا و صوفی قسمت ۶۲ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 62 چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت ۶۲ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_شصت_و_دوم #چیستا_یثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۶۲ چیستا یثربی از کافه شعر علی گفت: کار درستی نکردی اومدی اینجا، خونه ی من تحت مراقبته؛ […]

شیدا و صوفی قسمت ۶۱ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 61

شیدا و صوفی قسمت ۶۱ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_شصت_و_یکم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۶۱ چیستا یثربی از کافه شعر گفتم: الهه خانم، ببخشید؛ شما درس خوندین؟ گفت: روانشناسی، اتریش، چطور؟! داد […]

شیدا و صوفی قسمت شصتم چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت شصتم چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت شصتم چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_شصتم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی @yasrebi_chista شیدا و صوفی قسمت شصتم چیستا یثربی از کافه شعر پسر من، به جای دختر تو! یعنی چی؟ مگه میشه؟ مگه […]

شیدا و صوفی قسمت ۵۹ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 59 چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت ۵۹ چیستا یثربی از کافه شعر شیدا و صوفی قسمت ۵۹ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_پنجاه_و_نهم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی @chista_yasrebi گفتم: و اون یکی؟ گفت: اهل معامله هستی؟ گفتم: نه، از […]

شیدا و صوفی قسمت ۵۸ چیستا یثربی از کافه شعر
شیدا و صوفی قسمت 58 چیستا یثربی از کافه شعر

شیدا و صوفی قسمت ۵۸ چیستا یثربی از کافه شعر #شیداوصوفی #قسمت_پنجاه_و_هشتم #چیستایثربی برگرفته از اینستاگرام چیستا یثربی شیدا و صوفی قسمت ۵۸ چیستا یثربی از کافه شعر علی، آرش را جلوی در خانه شان پیاده کرد. به من گفت: […]