فاضل نظری

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد که تو رفتی و دلم ثانیه‌ای بند نشد

حامد عسکری

نشسته در حیاط و ظرف چینی روی زانویش...

مهدی فرجی

حال من خوب است اما با تو بهتر می شوم...

علیرضا بدیع

من ماهی و تو ماهی این برکه ی کاشی...

کسری مهرگان
ترانه

ماهی از کسری مهرگان

من و تو”مثل دو ماهی”توی این تُنگ بلوریم توی حرص فتح دریا”راهیِ”برکه ی نوریم توو دل افسانه ی عشق”آدمارو دوره کردیم… ما به این کویر

ادامه اش
شعر کوتاه امید اصغری
امید اصغری

شعر کوتاه امید اصغری

ما مسافرهای چمدان های پیک‌نیک‌‌های های های های پوچ هستیم هر کدام به دره‌ای، سنگلاخی، صخره‌ای هر کدام به چاهی، رودخانه‌ای، دشتی ما مسافرهایی، با

ادامه اش
سایر شاعران

تمام-یک-زن-همین-است

سپید

سفری سبکی دقایقی لحظه هایی

سپید

کلمات گمشده

سپید

سپیده دم افکارم را پارو زد