فاضل نظری

به خداحافظی تلخ تو سوگند نشد که تو رفتی و دلم ثانیه‌ای بند نشد

حامد عسکری

نشسته در حیاط و ظرف چینی روی زانویش...

مهدی فرجی

حال من خوب است اما با تو بهتر می شوم...

علیرضا بدیع

من ماهی و تو ماهی این برکه ی کاشی...

تو بهترین شقایقی
سایر شاعران

تو بهترین شقایقی

در فصل ۳۹سالگی امتو بهترین شقایقیبمان، بمان در این کلبهتا هنگامی که دل مست از  عطر  این عاشقی.#الهام_محمودی.آهسته آهسته می رهداز کنارمآن نگاره ی زیبا.به

ادامه اش
تمام-یک-زن-همین-است
سایر شاعران

تمام-یک-زن-همین-است

از خرید کردن با مردهای اطرافم لذت میبرمنه اینکه گمان کنیبه خاطر هراسم از کم شدن موجودی کارت اعتباری ام استراستش از چشمهای دریده ای

ادامه اش
گل نیلوفر آبی
سایر شاعران

گل نیلوفر آبی

گل نیلوفر آبیبر بلندای یک بنای باستانیآفتاب صبح او را می بوسد وکبوتر صلحبر بازویش می نشاندآهای نیلوفر آمیخته به تاریختو به فرا واقعیتپرواز کرده

ادامه اش
سایر شاعران

تمام-یک-زن-همین-است

سپید

سفری سبکی دقایقی لحظه هایی

سپید

کلمات گمشده

سپید

سپیده دم افکارم را پارو زد