اسم نقاشیا

اسم نقاشیا تونو درخواست بدید

مشاعره

نام
شعر
 • فاطمه گفته : عشق یعنی
 • فاطمه گفته : عشق یعنی
 • حسن گایینی گفته : با تو هیچ چیز... معصومانه سرِ بند آمدن نداشت بوسه از هیاهوی نیمه بازِ سینه ات... باغرورِ بستۀ چشمانِ من ح.رزاس * سارینا ح.رزاس *سارینا ـ ۹۶/۱۱/۱۳
 • حسن گایینی گفته : چون باد... در صدای تو ریختم نی لبـــک... مرا بخوان ح.رزاس *دوئِت ـ ۹۶/۱۰/۲۵ --
 • حسن گایینی گفته : به آفرین تو... باد مرا برافراشته است کین خواهی امّا به صبر! ح.رزاس * توزـ ۹۶/۱۱/۸
 • کاظم عفتیان گفته : رسوا مـــیــشــوم رســوا و امــشـــب دل بــه دریـــا مـــیـــزنـــم مــیــزنــم فــــریــاد و ایـــن رســـوایــی غــوغـــا مــیکــنم محـــــــوِچــــشـــمــــانِ تــــو گَــــشــتــم ســــالـــهــاســـت خــــود رهــــا، در ســــاحــلٍ چــشــمِ تــو پــیــدا مــیکـــنم شاعر: کـــاظــم عـــفـــتــیــان
 • اصغر معاذی گفته : هیچکس جز تو حریف لب خاموشم نیست
 • امیر نویدکیا گفته : به گمانم بوسه کشف غارنشینی بود که می خواست به معشوقش جاودانگی پیشکش کند . " امیر نویدکیا "
 • امیر نویدکیا گفته : خوشبختی یعنی داشتن‌‌‌‌ ِ آغوشی برای بدر کردن خستگی هات " امیر نویدکیا "
 • امیر نویدکیا گفته : درد یعنی نه تو آمدی نه من از یاد بردم ...! " امیر نویدکیا "
 • امیر نویدکیا گفته : یلدا مگر تبریک دارد ؟! وقتی زخم دوری را تازه تر میکند و نبودنت را بیشتر به رخ میکشد یلدا یعنی تو نیستی و من همه ی عمر چله نشین توام. " امیر نویدکیا "
 • امیر نویدکیا گفته : میبینی؟! مرگ آنقدرها هم پرت نیست وقتی خودت را در آغوشش جا گذاشته ای . " امیر نویدکیا "
 • امیر نویدکیا گفته : گاهی تلخ ترین ماندن قرن میشود ! وقتی تو حتی نتوانی دلتنگی ات را جار بزنی و بدتر از آن هی بغض کنی و لبخند بزنی. " امیر نویدکیا "
 • امیر نویدکیا گفته : پیوسته باش هیچ نیمکتی تاب بغض مرا ندارد . " امیر نویدکیا "
 • امیر نویدکیا گفته : به عقربه ها بگوئید بایستند بی تو بودن را نیازی به قرار نیست . " امیر نویدکیا "

لطفاً در این قسمت باهم مشاعره داشته باشید.

مناسبت ها

عید نوروز

دوستان عزیز با توجه به حجم بالای آثار ارسالی لطفاً صبور باشید و سایت را هر روز چک کنید، شعر شما حتماً منتشر خواهد شد.

عاشقونه امروز رو با صدای بلند بخونید:

بقیه الله

مدعی گوید که با یک گل نمی آید بهار من گلی دارم که دنیا را گلستان می کند

نکته های کوچک برای زندگی بهتر

باید دوباره سراغ آغوشت بیایم !
باید دوباره سراغ آغوشت بیایم !

با این خط جام هادیگر خراب نمی شومباید دوباره سراغ آغوشت بیایم !” امیر نویدکیا “ TwitterFacebookGoogle+Pin ItTelegram

یکی از روزهای چهل و اندی سالگی ات
ر

یکی از روزهای چهل و اندی سالگی اتتازه می فهمی باید کسی باشد تا حال بدت را بفهمدمتوجه می شوی دیگر از سرزنش شدن واهمه نداریاز گناه کردن نمی هراسیاز دوست داشتن هم …ناخودآگاه پی می بری عاشقی منطق نداردخواهی یافت […]

رهایی
رهایی

رهاییهیچ زندانی ای راافسوس نمی خورموقتی محبسآغوش تو باشد .” امیر نویدکیا “ TwitterFacebookGoogle+Pin ItTelegram

هر کسی عشق را طوری بیان میکند
هر کسی عشق را طوری بیان میکند

هر کسی عشق را طوری بیان میکند گل میخنددقلم میرقصدمادر میبخشدپدر میکوشدپروانه میسوزدشمع میگریدتو میرویمن میمیرم !” امیر نویدکیا “ TwitterFacebookGoogle+Pin ItTelegram

که زندگی آن چیزی نیست که انتظارش را داشتیم
که زندگی آن چیزی نیست که انتظارش را داشتیم

اینکه آدم بداندگاهی دست خودش نیستکه زندگی آن چیزی نیست که انتظارش را داشتیمکه انسان ها آن طوری نیستند که تصورش را می کردیم هرزگاهی بایستیآدم های زندگیمان راالک کنیمبرای روزهای دلتنگی .” امیر نویدکیا “ TwitterFacebookGoogle+Pin ItTelegram

چه میدانی از دل تنگم ؟
چه میدانی از دل تنگم ؟

چه میدانی از دل تنگم ؟روزگار بی توزندگی در خاطرات توپیرشدن در خیال آغوش تو دوست داشتن های توچقدر تو نمیدانی !دل آلزایمر نمی گیرد می فهمی ؟!” امیر نویدکیا “ TwitterFacebookGoogle+Pin ItTelegram

نه تو فراموش میشوی و نه من
نه تو فراموش میشوی و نه من

نه تو فراموش میشوی و نه مناین شهر همان شهر استکافه ، نیمکت ،پارک همان استچیزی عوض نشده است …بیا امروز دلتنگی را غافلگیر کنیم .!” امیر نویدکیا “ TwitterFacebookGoogle+Pin ItTelegram

حال من به احوالپرسی تو بستگی دارد
حال من به احوالپرسی تو بستگی دارد

حال من به احوالپرسی تو بستگی دارداگر تو حالم را بپرسیمگر میتوان خوب نبود !؟حالم را بپرس ! ” امیر نویدکیا “ TwitterFacebookGoogle+Pin ItTelegram

یک شب آغوشت را سفارش کن
یک شب آغوشت را سفارش کن

یک شب آغوشت را سفارش کن از پس کوچه های خیال من بگذرد .اشکهای شوربوسه های شیرینلحظه ی دیدار یک دل سیر ، میمیرم !” امیر نویدکیا “ TwitterFacebookGoogle+Pin ItTelegram

مرا مثل دست هایت ، مهربان …
مرا مثل دست هایت ، مهربان ...

مرا مثل دست هایت ، مهربان …مثل موهایت ، با شکوه …مثل چشم هایت ، بی تاب …مثل خیالت ، بی مرز …مثل نبودنت ، عمیق …در آغوش بگیر … !” امیر نویدکیا “ TwitterFacebookGoogle+Pin ItTelegram

من گمان میکردم
من گمان میکردم

من گمان میکردمفاصله ها همیشه حس نیست شدن کسی را می دهند که هنوز هست …اما گاهی آدمی دلش برای فاصله ها تنگ می شودفاصله دست تا دستفاصله لب تا لب ،آغوش تا آغوش …و من چگونه دلم نگیرد بی […]

تاوان عشق همین است
تاوان عشق همین است

تاوان عشق همین استفاجعه اولین آغوشترس اولین بوسه ویرانگرهراس ازدست دادن هاترس از تمام نشدن تمام شده هاحسرت های فراموش ناشدنی .‌‌..اما من تاوان عشق را پاس میدارمتاوان عشق راتاوان تو را …“امیر نویدکیا “ TwitterFacebookGoogle+Pin ItTelegram

شعر عاشقانه کوتاه از امیر نویدکیا
شعر عاشقانه کوتاه از امیر نویدکیا

چشم ، دست ، بوسه و آغوشت را دوست دارموقتی مراهم زنده می کند ،هم می میراند .” امیر نویدکیا “ TwitterFacebookGoogle+Pin ItTelegram

شعر عاشقانه سپید از امیر نوید کیا
شعر عاشقانه سپید از امیر نوید کیا

گاهی دلتنگیشبیه دیدن عکسی قدیمی در آرشیو خاطرات غبار گرفته استشبیه پیدا کردن دستخطی نم کشیده میان صفحات کتابی مستعملچیزی مانند بوی غذای مورد علاقه ات در خانه مادریخواندن کارت پستالهای رنگ و رو رفتهدلتنگی اما در من !دوست داشتن […]

شعر عاشقانه از مهسا
غزل عاشقانه از مهسا

TwitterFacebookGoogle+Pin ItTelegram

نویسنده: کافه شعر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
برچسب ها:
شعر عاشقانه دل از حنانه غریبی
ترانه عاشقانه دل

دل:آی دلم آروم بگیر این دنیا بی رحمههرچی از عشق برات موند درده و زخمهآی دلم دنیا به کسی محل نمیذارهنابودت میکنه و اشک هاتو میشمارهآی دلم غمگین نباش این روزا میگذرهخیال چشمای تیره اش از ذهنت میپرهآی دلم دیگه […]

نویسنده: کافه شعر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
برچسب ها:
آتشفشان از محمد علی ساکی
آتشفشان از محمد علی ساکی

آتشفشانم کرده ای با گرمی غنجتاندازه می گیری تبم را با دما سنجت کی عاشقان درسی به غیراز عشق می فهمندپندم نده با داستان رنج پر گنجت با اینکه از بر می کنم  دیوان چشمت راحظ می برم از مهره […]

نویسنده: کافه شعر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
برچسب ها:
شعر سپید تک درخت
شعر سپید تک درخت

به تک درختی می مانیدر دل کویری پهناورزیباسبزاستوارآری عزیزمتو تنها نشانه ی حیاتیدر این برهوت …#رامین_زارعی TwitterFacebookGoogle+Pin ItTelegram

نویسنده: کافه شعر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۰۲/۱۴
برچسب ها: