ماهی از کسری مهرگان
کسری مهرگان

من و تو”مثل دو ماهی”توی این تُنگ بلوریم توی حرص فتح دریا”راهیِ”برکه ی نوریم توو دل افسانه ی عشق”آدمارو دوره کردیم… ما به این کویر وحشت؟!….نه دیگه..برنمیگردیم! ما رفیق و همزبونیم”واسه ما”عاشقی مرگه واسه ما”قصه ی عادت”قصّه ی گل و […]