ماه هم باشی شب نامرد می بلعد تو را پاییز رحیمی از کافه شعر
ماه هم باشی شب نامرد می بلعد تو را

ماه هم باشی شب نامرد می بلعد تو را این سیاهی ، بی برو برگرد می بلعد تو را شعله باشی زیر خاکستر،نسیمی می وزد آتش ِ دیوانه ، سرخ و زرد می بلعد تو را بید باشی ، کوچه […]

نویسنده: کافه شعر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۳/۳۱
برچسب ها: