مونا زارع طنز نویس نامه شماره ۴ چگونه با پدرت آشنا شدم
مونا زارع طنز نویس نامه شماره 4

مونا زارع طنز نویس نامه شماره ۴ چگونه با پدرت آشنا شدم مونا زارع طنز نویس نامه شماره ۴ چگونه با پدرت آشنا شدم #چگونه_با_پدرت_آشنا_شدم #نامه_شماره_چهار #مونا_زارع همه چیز از آن فال لعنتی شروع شد! آن چند ماهی که خاله […]

چگونه با پدرت آشنا شدم نامه شماره ۳ از کافه شعر
چگونه با پدرت آشنا شدم نامه شماره 3

چگونه با پدرت آشنا شدم نامه شماره ۳ #چگونه_با_پدرت_آشنا_شدم #نامه_شماره_سه #مونا_زارع چگونه با پدرت آشنا شدم نامه شماره ۳ پرواز شماره ۱۵۲۳ به مقصد فرانسه که پرید دیگر کامران را ندیدم. خانوادگی آمده بودیم فرودگاه استقبال خاله شهین وراج. وقتی […]

مونا زارع طنز نویس چگونه با پدرت آشنا شدم نامه دوم
مونا زارع طنز نویس

مونا زارع طنز نویس چگونه با پدرت آشنا شدم نامه دوم #چگونه_با_پدرت_آشنا_شدم #نامه_شماره_دو #مونا_زارع مونا زارع طنز نویس چگونه با پدرت آشنا شدم نامه دوم زن عمو صفورا را هم بد موقع مرد! ‌از این‌که برایش گریه‌ام نمی‌گرفت معذب بودم […]

چگونه با پدرت آشنا شدم قسمت اول مونا زارع
چگونه با پدرت آشنا شدم قسمت اول

چگونه با پدرت آشنا شدم قسمت اول مونا زارع چگونه با پدرت آشنا شدم قسمت اول مونا زارع #چگونه_با_پدرت_آشنا_شدم #نامه_شماره_يك #مونا_زارع ساعت ۷ صبح یک روز جمعه بود که تصمیم گرفتم شوهر داشته باشم. دقیقا فردای عروسی دخترعمویم، از خواب […]