قرآن به سر گرفتم و گفتم سلام عشق علیرضا بدیع
قرآن به سر گرفتم و گفتم سلام عشق

قرآن به سر گرفتم و گفتم سلام عشق علیرضا بدیع قرآن به سر گرفتم و گفتم سلام عشق یعنی به جـز حریـــم تو بر من حرام عشق با خون وضو بگیر و دو رکعت غــزل بخوان آن دم که اذن […]

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی علیرضا بدیع
تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی علیرضا بدیع

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی علیرضا بدیع   شعر عاشقانه ی علیرضا بدیع ماه و ماهی تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی.. اندوه بزرگی ست زمانــی که نباشی! آه از نفس پاک تو و […]