آمدم با بوسه بیدارش کنم رویم نشد شهراد میدری
آمدم با بوسه بیدارش کنم رویم نشد شهراد میدری

آمدم با بوسه بیدارش کنم رویم نشد شهراد میدری آمدم با بوسه بیدارش کنم رویم نشد شهراد میدری آمدم با بوسه بیدارش کنم رویم نشد از هوای ِ عشق سرشارش کنم رویم نشد در دلم گفتم من عاشق پیشه ی […]

مست اگر باشی در آغوشت خدایی میکنم شهراد میدری
مست اگر باشی در آغوشت خدایی میکنم

مست اگر باشی در آغوشت خدایی میکنم شهراد میدری مست اگر باشی در آغوشت خدایی میکنم خاک را سرشار ِ عرش ِ کبریایی میکنم… دل به دریا میزنم در موج ِ مویت هرچه باد! بادبان ِ روسریّ ات را هوایی […]

شهراد میدری شده هرگز دلت مال کسی باشد که دیگر نیست
شهراد میدری

شعر عاشقانه زیبا از شهراد میدری   شده هرگز دلت مال کسی باشد که دیگر نیست؟ نگاهت سخت دنبال کسی باشد که دیگر نیست؟ برایت اتفــاق افتاده در یک کافـــه‌ی ابری شهراد میدری ته فنجان تو فال کسی باشد که […]