اندوه من این است که در عصر حواشی
اندوه من این است که در عصر حواشی

اندوه من این است که در عصر حواشی یک لحظه به فکر ِ من ِ بیچاره نباشی دریاچه ی قم باشی و بر زخم دل من از شوری خود بر دلم هربار بپاشی یک منبع عالِم خبر آورد که یک […]

باران چرا دیگر نمی شویی غمم را ؟
باران چرا دیگر نمی شویی غمم را ؟

باران چرا دیگر نمی شویی غمم را ؟ از دست دادم در عطش ها آدمم را هر سو که پلکم می پرد انبوه درد است باران بیاور سمت چشمم مرهمم را تو آگهی از درد و رنج بی حسابم تو […]

لبخند مرا بس بود
لبخند مرا بس بود

لبخند مرا بس بود چشمک که زدی مردم چشمان خودم را من با دست خود آزردم تقصیر خود من بود دیدار نگاه تو از چاله که بیرون شد افتاد به چاه تو چشمان غریب من معصوم تر از آب اند […]

وسط مهلکه و دود فراموشم کرد
وسط مهلکه و دود فراموشم کرد

وسط مهلکه و دود فراموشم کرد آنکه معشوقه ی من بود فراموشم کرد آنکه از شعر فقط قافیه را می فهمید درد هایی به من افزود فراموشم کرد شرط کردیم که یکباره به دریا بزنیم ته این معامله بی سود […]

درد دارد به کسی غیر خودم رو بزنی
درد دارد به کسی غیر خودم رو بزنی

درد دارد به کسی غیر خودم رو بزنی جلوی من بنشینی و دم از او بزنی پیش من مندرس و کهنه بگردی اما پیش او عطر گرانقیمت خوشبو بزنی از چپ و راست به من پیله کنی اما باز وقت […]

نویسنده: کافه شعر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۹
برچسب ها:
درد دلتنگی من را ماه می فهمد فقط از سجاد صادقی
درد دلتنگی من را ماه می فهمد فقط از سجاد صادقی

درد دلتنگی من را ماه می فهمد فقط از سجاد صادقی درد دلتنگی من را ماه می فهمد فقط ناله های هر شبم را چاه می فهمد فقط در درون سینه ام انباری از آه و غم است حجم این […]

نویسنده: کافه شعر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۲/۱۴
برچسب ها:
از پنجره ی اتاق دارم می زد از سجاد صادقی
از پنجره ی اتاق دارم می زد از سجاد صادقی

از پنجره ی اتاق دارم می زد در خلوت کوچه باغ دارم می زد هر لحظه برای من فال گرفت با قهوه ی داغ دارم می زد پایان شب سیه را می دید در چشم چراغ دارم می زد گاهی […]

سجاد صادقی هر کس جهانش مملو از آشوب باشد
هر کس جهانش مملو از آشوب باشد

هر کس جهانش مملو از آشوب باشد باید که حالش با کسی هم خوب باشد با یک نفر باشد که حالش را بفهمد پر طاقت و پر صبر چون ایوب باشد پیش نگاهش آدمی بسیار خوب و … وارسته و […]

نویسنده: کافه شعر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۷
برچسب ها:
با چشمک ناز همسری می میرم سجاد صادقی از کافه شعر
با چشمک ناز

با چشمک ناز همسری می میرم با شیوه ی خوب دلبری می میرم از روی علاقه ی شدید قلبی … با رنگ قشنگ روسری می میرم هر لحظه به شیوه ی تازه تری … یک روز به سبک دیگری می […]

من سالمم اما کمی حالم عجیب است سجاد صادقی از کافه شعر
من سالمم اما کمی حالم عجیب است

من سالمم اما کمی حالم عجیب است سجاد صادقی از کافه شعر من سالمم اما کمی حالم عجیب است سجاد صادقی از کافه شعر من سالمم اما کمی حالم عجیب است حال دلــــم اين روزها خيـــلي غريـــب است چون ميــــــگريزد […]

بچه ها عشق قشنگ است ولی از سجاد صادقی در کافه شعر
بچه ها عشق قشنگ است

بچه ها عشق قشنگ است ولی از سجاد صادقی در کافه شعر بچه ها عشق قشنگ است ولی از سجاد صادقی بچه ها عشق قشنگ است ولی سهم عاشق دل تنــگ است ولـي بين معشـــوقه و عاشــــق گه گـاه زندگي […]