بشود فاش ، اگر عشق میان ، من و تو شعر عاشقانه حسن درویشی از کافه شعر
بشود فاش ، اگر عشق میان ، من و تو

بشود فاش ، اگر عشق میان ، من و تو شعر عاشقانه حسن درویشی از کافه شعر بشود فاش ، اگر عشق میان ، من و تو . رنگ خون است یقین ، هر دوجهان من و تو . گویی […]

نویسنده: کافه شعر
تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۵/۰۱
برچسب ها: