شعر ارسالی از آقای جواد سراج در کافه شعر
جواد سراج

خلاف میل تو و مابقی آدم ها خراب و عاشق تکرار روزمرگی ام اگرچه زندگی ام بی تو پوچ و توخالی ست پر است از تو ولی روزهای زندگی ام پر است از تو همین روزهای پاییزی و شهرمان که […]