مثل هرشب هوس عشق خودت زد به سرم امید صباغ نو
مثل هرشب هوس عشق خودت زد به سرم امید صباغ نو

مثل هرشب هوس عشق خودت زد به سرم امید صباغ نو مثل هرشب هوس عشق خودت زد به سرم چند ساعت شده از زندگی‌ام بی خبرم این همه فاصله، ده جاده و صد ریلِ قطار بال پرواز دلم کو، که […]

امید صباغ نو دیوانگی ها گرچه دائم درد سر دارند
امید صباغ نو

امید صباغ نو دیوانگی ها   دیوانگی ها گرچه دائم دردسر دارند دیوانـه ها از حال هــم امّا خبر دارند آیینه بانـــو! تجربه این را نشان داده: وقتی دعاها واقعی باشند اثر دارند تنها تو که باشی کنار من دلم […]