قرآن به سر گرفتم و گفتم سلام عشق علیرضا بدیع

قرآن به سر گرفتم و گفتم سلام عشق

قرآن به سر گرفتم و گفتم سلام عشق علیرضا بدیع

قرآن به سر گرفتم و گفتم سلام عشق

یعنی به جـز حریـــم تو بر من حرام عشق

با خون وضو بگیر و دو رکعت غــزل بخوان

آن دم که اذن می دهد از روی بام عشق

ترسم کـــه در سماع کشانــم قنـــوت را

وقتی که قبله گاه تو باشی، امام عشق

از رکعت نخست در افتاده ام بـــه شک

در سجده کفر گفته ام و در قیام عشق

سـی پاره ی حضور مرا چله بست شو

قرآن به سر بگیر و بگو: والسلام عشق…

 

قرآن به سر گرفتم و گفتم سلام عشق

 

سایر اشعار علیرضا بدیع رو از لینک زیر بخونید.

علیرضا بدیع