نگاه تو،مثل آرامش من سرشار از دلتنگی ست

نگاه تو،مثل آرامش من سرشار از دلتنگی ست
حتماً بخوانید
چندپله بالاتر ازعشق

نگاه تو،مثل آرامش من سرشار از دلتنگی ست
اینبار دستانت را ، موهایت را 
به من بسپار
بگذار آن رخداد بی بدیل تو باشی
میدانی !؟
اختتامیه ای زیباتر از این برای دلتنگی نیست . 
” امیر نویدکیا “