پاییز که می آید

پاییز که می آید

پاییز که می آید
همه چیز ،مرا یاد تو می اندازد
خش خش برگها به زیر پا
آهنگ “ای که بی تو خودمو “…
و چقدر غم انگیز و باشکوه است 
این دیدار ناتمام عاشقانه .
” امیر نویدکیا “