میشه امسال زیر ِ بارون

میشه امسال زیر ِ بارون

میشه امسال زیر ِ بارون
دستت و بازم بگيرم
توی یک راه ِ قدیمی
بگی با تو جون می گيرم

میشه پاييزم و امسال
تنها با تو بگذرونم
من صدات کنم که عشقم
تو جواب بدی که جونم

میشه وقتایی که سرده
دستاي تو رو بگيرم
یا که بازم تو رو توي
همه آغوشم بگیرم

میشه رو خاطره هامون
بنويسم عاشقونه
یا اصن بلند بگم من
عاشقتم ای ديوونه

میشه عاشقم بموني
میشه عاشقت بمونم
یا بگی تا آخرین روز
من همیشه پات مي مونم

میشه توی هر تولّد
کلّ ِ آرزوم تو باشی
یا که تا لحظه ی آخر
همه ی عمرم تو باشی

میشه عاشقت بمونم
میشه عاشقم بموني
میشه اصلا مال ِ من شی
تا همیشه پام بمونی

میشه عاشقم بموني
تا همیشه پات بمونم…
احمد طیبی