کتاب حوت مهدی فرجی

کتاب حوت مهدی فرجی

این کتاب به زودی منتشر می شود.
بخشی از یکی از اشعار کتاب حوت را در زیر می خوانید.

تو، يا كسِ دگرى، آنكه در نگاه كسى
نگاه كرد و كلامى نخواند، بيگانه ست

به اجتهاد خودم، مستحقِ عقل، كسى ست
كه شعرهاى مرا خواند و گفت ديوانه ست

مهدى فرجى
از كتاب منتشر نشده “حـــوت”
بزودى