بار من سنگین نیست. دارم از دار دنیا،چند کتاب…

بار من سنگین نیست. دارم از دار دنیا،چند کتاب...
حتماً بخوانید
یاد سهراب که گفت

بار من سنگین نیست.دارم از دار دنیا،چند کتاب.
ساده و عاشقانه.
مرگ من آسان است.مثل آتش زدن گیسوآن کتاب هایم.آتشی تند و سریع
ک دگر هیچ نماند جز شعله ای خاکستر.
من سبکبالم و رها..
مثل شمع هایم قرمز و مثل عود خوشبوی جنگلی ام و مثل صدای یک جیرجیرک ،در دل یک شب تار.پرسکوت وبیمار…
و تمام دل خوشی ام
شعرم و سکوت شبهاست.
من از این دود،
از این شهر پر آشوب
از این غم
از این بی عشقی
غمگینم…
من دچار خفگی های بغضی سنگینم…
ب ک گویم دردم؟؟؟؟؟؟
نه، نه، نه،
راه این درد سکوت است

و شب
و شعر
و اتاقی پر ز آهنگ دل غمگینم.😔
۱۴/۶/۹۶شیداحاتمی