راز و نیاز من

راز و نیاز من

راز و نیاز من

بالا بلندِ نقش بازِ من

دلا دیدی چه کرد؟

عیان کرد راز من…

به خیر ساقی بلّد بازِ پاکبازِ من

مستم و یاد حریفان نمی کنم…

مطرب بزن زخمه بر زهدِ درازِ من

………….
✍ ح.رزاس
▫غمّاز