زیر گریه می زنم از امیر حسین اولاد

زیر گریه می زنم از امیر حسین اولاد
(زیرگریه می زنم)
حرف رفتن زدن آسونه برات
من بافکرشم عذاب می کشم
تنها دلخوشیه زندگیم تویی
من بدون تو نفس نمی کشم
مگه می شه بری تنها بمونم
مگه می شه بری تنها بمونم
هرشب از دیدن قاب عکس تو
بی تحمل زیر گریه می زنم
توکه نیستی دارم از دس می رم
این چه حالیه که پیدا کردم
آخه از وقتی که رفتی دارم
دنبال خاطره هات می گردم
توکه نیستی دارم از دس می رم
این چه حالیه که پیدا کردم
آخه از وقتی که رفتی دارم
دنبال خاطره هات می گردم
توداری می ری مهم نیس اصلا
قول می دم که بهت برگردم
باتوهرچی که برام پیش اومد
یه روزی شاید تلافی کردم
راه برگشتی نمونده دیگه
من جداشدم ازت باسختی
من‌تظاهر می کنم آرومم
توتظاهر می کنی خوشبختی
توکه نیستی دارم از دس می رم
این چه حالیه که پیداکردم
آخه از وقتی که رفتی دارم
دنبال خاطره هات می گردم
بین ما حرفی نمونده دیگه
می تونی بری جداشی ازمن
توبا زندگیم یه کاری کردی
که دیگه حسی ندارم اصلا
دیگه هیچ فرقی نداره واسم
که داره کی می گیره دستاتو
چشامو روی کارات می بندم
ردمی شم من بی تفاوت از تو
توکه نیستی دارم از دس می رم
این چه حالیه که پیدا کردم
آخه از وقتی که رفتی دارم
دنبال خاطره هات می گردم
توکه نیستی دارم از دس می رم
این چه حالیه که پیدا کردم
آخه از وقتی که رفتی دارم
دنبال خاطره هات می گردم