هم ظلمت شبانه‌ای و هم ستاره‌ای از رامک سلیم

هم ظلمت شبانه‌ای و هم ستاره‌ای از رامک سلیم
حتماً بخوانید
در پشت جاده های غم زده
هم ظلمت شبانه‌ای و هم ستاره‌ای
هم چشمه‌ی زلالی و هم سنگ خاره‌ای
افتاده اختلاف در اشعار شاعران ؛
اصلاً خودت بگو که کدام استعاره‌ای ؟
یک‌ عمر دست و پا زدم و درنیافتم
دریای عاشقانه ندارد کناره‌ای
از تک‌ تک دقایق عمر استفاده کن ؛
دنیا نمی‌دهد به تو بخت دوباره‌ای
افسانه‌ام چه زود به پایان خود رسید
دیگر به غیر مرگ نمانده‌ست چاره‌ای …