تاوان از مهدی منفرد غزلی زیبا در کافه شعر

تاوان

تاوان

تاوان از مهدی منفرد غزلی زیبا در کافه شعر
ای سهم من از بازی خیر و شر دنیا
از خوب و بد، از آتش و خاکستر دنیا

بی رویش لبخند تو آوار خزان ها ست
تکرار بهاران ملال آور دنیا

تعبیری از آنگونه جلیلی که نگنجد
بشکوهی رویای تو در باور دنیا

آنجا که تویی منظره در منظره خورشید
اینجا که منم یک شب بی پنجره دنیا

بگذار به الهام تو شاعر بنویسد
یک دشت غزلخاطره در دفتر دنیا

شرح تو دهد با قلم هر چه درخت است
آنقدر که تا خشک شود جوهر دنیا

تاوان زمان باختنم فاصله ای شد
از مأمن آغوش تو تا این سر دنیا

ای مرهمی از معجزه مگذار بماند
بر گرده ی من خاطره ی خنجر دنیا

در فرصتی از خلوت بی دغدغه ی عشق
یک وصل بمان با من … تا آخر دنیا

تاوان از مهدی منفرد غزلی زیبا در کافه شعر

سایر اشعار مهدی منفرد را از اینجا بخوانید.