چقدر بی تو غریبم مهدی منفرد غزلی زیبا در کافه شعر

چقدر بی تو غریبم

چقدر بی تو غریبم مهدی منفرد  غزلی زیبا در کافه شعر
چقدر بی تو غریبم ،  چقدر دلتنگم
اتاق دور سرم چرخ می زند، منگم

شبیه تارتنان روی شیشه های قطار
ببین شکسته سنگ هزار فرسنگم

طنین تلخ جنون ضجه ای ست بغض آلود
به ساز زخمی متروک ناخوش آهنگم

گلایه ای زکسی نیست نازنین خوش باش
به دار فتنه تقدیرخویش آونگم

رها چگونه کنم  کودک درونم را
که با فلاخن دوریت می زند سنگم

به شوق آمدنت، گرم می زند نبضم
ز فکر گم شدنت سرد می پرد رنگم

شکست خورده ترین جنگجوی تاریخم
که با تمامت فردای خویش در جنگم

چقدر بی تو غریبم مهدی منفرد  غزلی زیبا در کافه شعر

سایر اشعار مهدی منفرد را از کافه شعر بخوانید.