تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی علیرضا بدیع

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی علیرضا بدیع

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی علیرضا بدیع

 

شعر عاشقانه ی علیرضا بدیع ماه و ماهی

تو ماهی و من ماهی این برکه ی کاشی..

اندوه بزرگی ست زمانــی که نباشی!

آه از نفس پاک تو و صبـــح نشابور

از چشم تو و حجره ی فیروزه تراشی..

پلکی بزن ای مخزن اسرار که هر بار

فیروزه و یاقـوت به آفاق بپاشی!

ای باد سبک سار! مرا بگذر و بگذار!

هشدار! که آرامش ما را نخراشی..

هرگــز بـه تـــو دستم نرسد ماه بلندم!

اندوه بزرگی ست چه باشی.. چه نباشی..

تو ماهی و من ماهی این برکه کاشی علیرضا بدیع

علیرضا بدیع ماه و ماهی

سایر شعر های عاشقانه و زیبای علیرضا بدیع را می توانید از لینک زیر بخوانید.

علیرضا بدیع

 

دانلود آهنگ ماه و ماهی