بانوی ترم پنجم من ، ای فرشته نام حامد عسکری

بانوی ترم پنجم من

بانوی ترم پنجم من ، ای فرشته نام حامد عسکری

بانوی ترم پنجم من ، ای فرشته نام

دزدمونای زندگی شـــــــــاعری درام!

هارمونی منظم آثــــــــــــــــار بتهوون

مانتو كلوش! خانم دانشكده، سلام!

از بس قدم زدم به دليل همين غـزل

بر گُــرده های شهر بجا مانده رد پام

اين روزهــــــا بدون تو، نه سينما نه پيتـ…

..زا، من نشسته‌ام و همين بسته آدامـ…

..سی كه تو آن دوشنبه به من هديه داده‌ای

با يك بغل ـ به قـــــول خودت ـ عشق، احترام

آدامس می‌جوم و به تو فكر می‌كنم

بــــــــر مبلهای كهنه سلمانی غلام

هی قرص، هی مسكن اعصاب، هی غزل

بی‌خوابی من و دو سه بسته «لـــورازپام»

تقصير تست، پای دلم را وسط نكش

ای در كنـار شعر من آهنگ بی كلام!

اين ترم واحد غزلـم را تو پاس كن

آن ترم زير برگه من بود ـ ۹ ـ تمام

مصراع آخری چقدر پــــــــاک و ساده است

ماییم*، هميشه مخلصتان، نقطه. والسلام!

حامد عسکری

 

سایر شعر های حامد عسکری را از لینک زیر بخوانید.

حامد عسکری