من مال توام ،مثل نگهبان نگهم دار غلامرضا طریقی

من مال توام ،مثل نگهبان نگهم دار
حتماً بخوانید
اشک قلم

من مال توام ،مثل نگهبان نگهم دار غلامرضا طریقی

من مال توام ،مثل نگهبان نگهم دار
در جيب خودت جابده،پنهان نگهم دار!

من مست تو هستم،تو اگردولت عشقى
باضربه ى شلاق مسلمان نگهم دار!

من قالى پر مشترى ات ميشوم اما
جان پدرت در خود ايران نگهم دار!

يك عمر زياداست-ولى زحمت اگر نيست-
تا ردشدن فصل زمستان نگهم دار

وقتى كه پزشكان همه كردند جوابم
مؤمن شو وبا نذر خراسان نگهم دار

دریایم وآسودگى ام عين ملال است
حتّى شده با زور، پريشان نگهم دار!

“مادولت عشقيم كه دورش سپرى نيست”
پس دور نزن،در خود ميدان نگهم دار…

 

من مال توام ،مثل نگهبان نگهم دار غلامرضا طریقی

غلامرضا طریقی

سایر اشعار غلامرضا طریقی را از لینک زیر بخوانید.
غلامرضا طریقی