شراب سینه ی تنگ غروب یعنی تو سید مهدی نژاد هاشمی

شراب سینه ی تنگ غروب یعنی تو

شراب سینه ی تنگ غروب یعنی تو سید مهدی نژاد هاشمی

شراب سینه ی تنگ غروب یعنی تو
و هر چه هست در این چارچوب یعنی تو
بهانه داده به دستم دوگونه ی سیبت !
دعای حاجت اغفر ذنوب یعنی تو
برقص تا که برقصد به عشق تو امواج
نشاط مردم اهل جنوب یعنی تو
قسم به صبح و به مشق قلم که خواهد گفت
به نام عشق که هر چیز خوب یعنی تو
دمیده از نفست یا محول الاحوال
یقین شده است بهار قلوب یعنی تو ,
زبان قاصر هر سنگ و چوب یعنی من
دلیل بودن یک حس خوب یعنی تو
سایر شعر های سید مهدی نژاد هاشمی رو از لینک زیر بخونید.

سید مهدی نژاد هاشمی