هرگز تسلیم نشو، هر روز معجزه ی تازه ای اتفاق می افتد
امیدوار
زیاد عکس بگیر
زیاد عکس بگیر
راز نگهدار باش
سالي يكي دوبار خون اهدا کن
وقتی تقاضای اضافه حقوق کن که استحقاق آن را داشته باشی
حتی زمانی که احساس تشنگی نمی کنی آب بنوش
دندان هایت را با نخ دندان تمیز کن
کفش های واکس زده بپوش
سه جوک جالب یاد بگیر
فرق ميان موسيقي شوپن، موتسارت و بتهوون را ياد بگير
برای يك بار هم که شده در زندگي اتومبيل کروک بخر
آن چه را بچه ها به حراج گذاشته اند بخر
بعضي اوقات، از ديگران ياد بگير
بعضي اوقات، به ديگران ياد بده
قرض هايت را زودتر پس بده
در دعوا همیشه مشت اول را بزن و محکم هم بزن!
بی هیچ علت خاصی بذار بهت خوش بگذره
از نخ دندان استفاده کن